Başlangıç

 • 50 Cari Kaydı
 • 50 Stok Kaydı
 • Sınırsız Teklif
 • Ajanda
 • Alacak Borç Takibi
 • Çek, Senet
 • Kasa ve Fatura


Ücretsiz

Kurumsal

 • 150 Cari Kaydı
 • 150 Stok Kaydı
 • Sınırsız Teklif
 • Ajanda
 • Alacak Borç Takibi
 • Çek, Senet
 • Kasa ve Fatura

Aylık 150 TL
Yıllık 1800 150 TL

Kurumsal Plus

 • Sınırsız Cari Kaydı
 • Sınırsız Stok Kaydı
 • Sınırsız Teklif
 • Ajanda
 • Alacak Borç Takibi
 • Çek, Senet
 • Kasa ve Fatura

Aylık 250 TL
Yıllık 3000 250 TL